Công ty TNHH sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam - PATVN - chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ và quản trị thương hiệu. Cụ thể, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các đối tượng Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Bản quyền tác giả, Giống cây trồng, Giải pháp hữu ích và tư vấn xử lý tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài.