26/04/2023 | 166 |
0 Đánh giá

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với chủ đề là “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo”

Chúc mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với chủ đề là “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo”

    Nhằm ghi nhận những thành quả hoạt động sáng tạo của phụ nữ trên toàn thế thế giới, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo” là dịp để tôn vinh những thành quả sáng tạo của phụ nữ. 

    Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ thành quả sáng tạo của mình và doanh nghiệp. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu. Họ là nguồn tài năng to lớn. Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ việc tích cực khuyến khích phụ nữ sử dụng hệ thống Sở hữu trí tuệ.

     Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ, đào tạo, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, Trường Đại học, Viện nghiên cứu… trong việc xác lập quyền các tài sản trí tuệ,  nhằm nâng cao nhận thức về SHTT đặc biệt trong hoạt bảo vệ và khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ. Hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động Sở hữu trí tuệ và giải phóng phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Chúng ta cùng nhau xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Patvn.net


(*) Xem thêm

Bình luận