14/05/2021 | 161 |
0 Đánh giá

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Lào. Một đất nước xinh đẹp ở gần Việt Nam

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI LÀO

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào thường thông qua đại diện sở hữu công nghiệp tại Lào hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Lào (Lào chưa tham gia thỏa ước và nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

Tài liệu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Lào gồm:

  • Giấy Ủy quyền và bản dịch tiếng Anh (có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký)
  • Thông tin chủ đơn
  • Mẫu nhãn có độ phân giải từ 300 dpi trở lên

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu ở Lào là 10 năm (giống ở Việt Nam), được gia hạn không giới hạn. Tuy nhiên, nhãn hiệu được bảo hộ phải được sử dụng ở Lào và có thể bị hủy bỏ nếu đăng ký đó không được sử dụng trong 05 năm liên tục.

Cần tư vấn chi tiết, xin liên hệ : Công ty TNHH sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam

Tel: 0967059898; email: sangchevanhanhieu@gmail.com; tuvan.patvn@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận