25/12/2022 | 169 |
0 Đánh giá

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Gia hạn văn bằng bảo hộ NHÃN HIỆU là thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục có hiệu lực. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực khi chủ văn bằng bảo hộ không gia hạn hiệu lực theo quy định. 

Trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

 

YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

- Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực là 10 năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm, cho toàn bộ hoặc một phần danh mục sản phẩm/dịch vụ.

- Đối với Văn bằng Kiểu dáng công nghiệp, được gia hạn 2 lần liên tiếp, mỗi lần hiệu lực 5 năm. Đối với Kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án, có thể gia hạn một số phương án, trong đó có phương án cơ bản.


(*) Xem thêm

Bình luận