Tiêu chuẩn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Tiêu chuẩn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

26/03/2021


 Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Để tránh bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu nên đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho Kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp cần đảm bảo 3 yêu cầu là phải đảm bảm tính mới, tính sáng tạo và áp dụng công nghiệp. Để có hình ảnh Kiểu dáng công nghiệp đẹp và chuyên nghiệp sẽ tăng khả năng mua hàng của sản phẩm. Một kiểu dáng công nghiệp có sự khác biệt cũng thu hút được khách hàng rất nhiều.

Read more