26/03/2021 | 449 |
0 Review(s)

 Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Để tránh bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu nên đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho Kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp cần đảm bảo 3 yêu cầu là phải đảm bảm tính mới, tính sáng tạo và áp dụng công nghiệp. Để có hình ảnh Kiểu dáng công nghiệp đẹp và chuyên nghiệp sẽ tăng khả năng mua hàng của sản phẩm.

Một kiểu dáng công nghiệp có sự khác biệt cũng thu hút được khách hàng rất nhiều.

BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng 3 yêu cầu sau:
1. Kiểu dáng công nghiệp có tính sáng tạo
2. Kiểu dáng công nghiệp có tính mới
3. Kiểu dáng công nghiệp có khả năng áp dụng công nghiệp
Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp nên lưu ý trước khi đăng ký bảo hộ cần tra cứu sơ bộ để nắm được khả năng bảo hộ của Kiểu dáng đó.
Cần tư vấn chi tiết, xin liên hệ với PATVN để nhận thông tin cụ thể: Hotline 0903213669
                                    

Comment