29/11/2023 | 110 |
0 Đánh giá

VAI TRÒ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CHU TRÌNH THƯƠNG MẠI SỐ TOÀN CẦU

 Trong bối cảnh thương mại số toàn cầu, vai trò của sở hữu trí tuệ đã được các doanh nghiệp nâng cao nhận thức rất nhiều, nhất là đối tượng bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu.

Trong bối cảnh thương mại số toàn cầu, vai trò của sở hữu trí tuệ đã được các doanh nghiệp nâng cao nhận thức rất nhiều, nhất là đối tượng bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu. Thông thường nhãn hiệu thường do các chủ sở hữu đăng ký và sở hữu nó trước khi bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường.


(*) Xem thêm

Bình luận