15/08/2023 | 164 |
0 Đánh giá

TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU THỜI KỲ 4.0 LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP

TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU THỜI KỲ 4.0 LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Trong thế giới 4.0, các hoạt động xuyên biên giới càng ngày càng phát triển. Một trong những doanh nghiệp như vậy là AMAZON. Với Amazon Global Selling, các doanh nghiệp Việt Nam có thể mang sản phẩm và thương hiệu Made-in-Vietnam tới các khách hàng thế giới thông qua việc tiếp cần trực tiếp hàng trăm triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon.

Các dịch vụ và công cụ trên Amazon luôn đổi mới giúp nhà bán hàng quản lý và tối ưu hóa kinh doanh toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thời đại 4.0.

Với việc hoàn thiện đơn hàng với giải pháp giao nhận và chăm sóc khách hàng đẳng cấp thế giới, đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận chuyển truyền thống. Seller Central và hỗ trợ bán hàng bằng tiếng Việt đã dễ dàng tạo tài khoản bán hàng và tiếp cận bộ phận hỗ trợ.

Amazon có nguyền tài nguyên học tập phong phú, chương trình đào tạo tương tác cao, quảng cáo đã thúc đẩy doanh số của doanh nghiệp thành công hơn.

Trong đó một công cụ không thể thiếu khi bán hàng qua AMAZON là thương hiệu của các sản phẩm đều được đăng ký ở nước bán sản phẩm.  Đó vừa là công việc quản lý có hệ thống cũng như đảm bảo uy tín cho doanh nghiệp khi bán hàng trên AMAZON.

Với sự hỗ trợ của AMAZON, việc xây dựng thương hiệu toàn cầu với AMAZON đã tạo đà cho Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển tiếp cận với các bạn hàng trên thế giới.

Patvn.vn

 


(*) Xem thêm

Bình luận