09/08/2023 | 154 |
1 Đánh giá

ĐÁNH GIÁ VÀ THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG, NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Cám ơn ban tổ chức và WIPO đã hỗ trợ các doanh nghiệp nữ Việt Nam có được lớp học Đánh giá Tài sản sở hữu trí tuệ và thương mại hóa Tài sản sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế...

Các chuyên gia đã chia sẻ những phương pháp mới và sát với thì trường về tài sản vô hình, tài sản sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Sáng chế... và các cách tiếp cận hiệu quả trong việc chuyển giao, chuyển nhượng sáng chế và nhãn hiệu.

Việc ý thức hơn về tài sản sở hữu trí tuệ là một trong những bước tiến về việc phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là phái nữ. Sự quan tâm của WIPO đã tiếp thêm sức cho các doanh nghiệp nữ và các nhà khoa học nữ ngày càng có những đóng góp hữu ích cho đất nước và xã hội.

 

PATVN

 


(*) Xem thêm

Bình luận