08/09/2022 | 224 |
0 Đánh giá

Vai trò của sở hữu trí tuệ, cụ thể là Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng, Bản quyền tác giả ... đối với doanh nghiệp starup nữ, các nhà đổi mới và sáng tạo nữ giới, đã được các diễn giả trình bày rất cụ thể, thiết thực ở Hội thảo ngày 7.9.2022 tại Hà Nội 

Tại hôi thảo ngày 7.9.2022 tại Học viện phụ nữ Việt Nam, với sự có mặt của ông Hasan Kleib, Phó toognr giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cùng các diễn giả ông Trần Lê Hồng, Phó cục trưởng Cục SHTT, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bà Kristine - Cố vấn cấp cao về SHTT và bình đẳng giới (WIPO), bà Lê Mai Hương - Phó chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam, Bà Lê Thị Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp, Hội nữ tri thức Việt Nam và ông Mai Văn Dũng, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ tư vấn (Cục SHTT) đã có những bài trình bày rất thiết thực về thực trạng sở hữu trí tuệ đối với doanh nhân nữ.

Nhiều ý kiến đóng góp cũng như những trả lời của các diễn giả về quy định pháp luật, thực tiễn kinh doanh, những vấn đề Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo đối với nữ giới đã được trình bày và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ những người tham gia.

Với mong muốn hỗ trợ nhiều hơn trong công cuộc sáng tạo và đổi mới của các hoạt động sở hữu trí tuệ với các đối tượng cụ thể như Sán chế, Nhãn hiệu, Kiểu dáng... với chủ sở hữu là nữ giới tại Việt Nam, hội thảo mong muốn các ban ngành, các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nhân nữ để tạo điều kiện cho nữ giới phát huy sáng tạo nhiều hơn.

PATVN


(*) Xem thêm

Bình luận