12/04/2023 | 181 |
0 Đánh giá

Thương hiệu "Nghị lực sống" và thương hiệu "IMAGTOR" là những thương hiệu của Doanh nghiệp xã hội do bạn Nguyễn Thị Vân điều hành và phát triển.

Thương hiệu "Nghị lực sống" - CEO điều hành doanh nghiệp là một bạn khuyết tật, không có gì ngăn bạn từ việc ở làng quê ra thành phố làm việc, từ việc học đánh máy tính, từ việc mỗi ngày lại đi xe lăn học đại học ngoại ngữ... và giờ kết hợp phát triển thương hiệu "IMAGTOR". Thật cảm phục Vân, một nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Chúc bạn cùng doanh nghiệp luôn tỏa sáng trên con đường mình đi!


(*) Xem thêm

Bình luận