24/08/2022 | 195 |
0 Đánh giá

Ngày 23.8.2022, tại Hội thảo tại Hà Nội về chủ đề "Thuốc và thực phẩm chức năng giả. Hiện trạng và giải pháp" các tham luận đã đưa ra một số giải phải chống hàng giả từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội.

 

 

 

Ngày 23.8.2022, tại Hội thảo "Thuốc và thực phẩm chức năng giả. Hiện trạng và giải pháp" các tham luận đã đưa ra một số giải phải chống hàng giả từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội.

Để bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp, không có cách nào khác là chính doanh nghiệp phải bảo vệ mình trước, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, logo, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp...Đồng thời các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng chống hàng giả, bổ sung đóng góp ý kiến về chế tài xử lý hàng giả, áp dụng các biện pháp công nghệ chống hàng giả phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế...

Hội thảo đã nhận được rất nhiều đóng góp quý báu từ các đại biểu tham dự.


(*) Xem thêm

Bình luận