22/06/2022 | 229 |
0 Đánh giá

MỘT BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hôm nay, 22.6.2022 Cục xúc tiến thương mại đã có buổi Hội thảo liên quan đến các giải pháp chuyển đổi số  cho các doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi số với doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam, việc doanh nghiệp sử dụng tốt tài sản mình có, dùng việc chuyển đổi số để phát triển giao dịch không biên giới, việc giữ khách hàng rất quan trọng ... 

MỘT BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hôm nay, 22.6.2022 Cục xúc tiến thương mại đã có buổi Hội thảo liên quan đến các giải pháp chuyển đổi số  cho các doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi số với doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam, việc doanh nghiệp sử dụng tốt tài sản mình có, dùng việc chuyển đổi số để phát triển giao dịch không biên giới, việc giữ khách hàng rất quan trọng ... 

Doanh nghiệp gồm có các màng: quản trị vận hành, bán hàng đa kênh, chăm sóc bán hàng, tài chính-kế toán-công nợ, nhân sự-chấm công-tiền lương, sản xuất-kho hàng, tích hợp... cần có tương tác kênh tổng đài, được làm trên màn hình  để hỗ trợ bán hàng chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí, tối ưu các quy trình: online hóa, tự động hóa, forlow công việc, camera, ... thay thế các công cụ cũ. Với việc đầu tư gọn nhe, các doanh nghiệp Việt Nam đang hướng đến chuyển đổi số để nâng tầm của doanh nghiệp phục vụ hiệu quả cho sản xuất và kinh doanh.

Patvn


(*) Xem thêm

Bình luận