11/03/2021 | 190 |
0 Đánh giá

Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong các tài sản sở hữu của doanh nghiệp. Nhãn hiệu gồm yếu tố hình, yếu tố chữ hoặc kết hợp yếu tố hình và chữ. Nhãn hiệu còn có các tên gọi khác như logo, thương hiệu.

  Để được pháp luật công nhận quyền sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp trên lãnh thổ nào, thì chủ sở hữu cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền ở lãnh thổ đó.

  Yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam gồm:

1. Tờ khai (mẫu)

2. Phí đăng ký

3. Ủy quyền (nếu thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)


(*) Xem thêm

Bình luận