Thông báo về một số cá nhân tự xưng là tổ chức sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục gia hạn và thu tiền của chủ VBBH, đây là phương thức lừa đảo/gây nhầm lẫn đối với chủ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thông báo về một số cá nhân tự xưng là tổ chức sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục gia hạn và thu tiền của chủ VBBH, đây là phương thức lừa đảo/gây nhầm lẫn đối với chủ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

03/10/2022


Thông báo về một số cá nhân tự xưng là tổ chức sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục gia hạn và thu tiền của chủ VBBH, đây là phương thức lừa đảo/gây nhầm lẫn đối với chủ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Xem thêm ››CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP - CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP - CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

22/06/2022


MỘT BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Hôm nay, 22.6.2022 Cục xúc tiến thương mại đã có buổi Hội thảo liên quan đến các giải pháp chuyển đổi số  cho các doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số với doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam, việc doanh nghiệp sử dụng tốt tài sản mình có, dùng việc chuyển đổi số để phát triển giao dịch không biên giới, việc giữ khách hàng rất quan trọng ... 

Xem thêm ››
Hiển thị 11 - 20 / 21